Laatste Nieuwtjes

CBR verwacht grote drukte bij rijexamens tot 2017

Tot 2017 zal de drukte bij de rijexamens zich voortzetten volgens het CBR. Er worden daarom volop examinatoren geworven. Het is de bedoeling om er dit jaar 64 nieuwelingen bij te krijgen. Ondertussen is de helft hiervan al in dienst getreden. Voor volgend jaar is het CBR op zoek naar hetzelfde aantal nieuwe examinatoren. Lees verder...

Sleepvragen vanaf 7 november in theorie-examen

Vanaf 7 november wordt een klein deel van het theorie-examen voor auto, motor en bromfiets vernieuwd. De kandidaten krijgen vanaf die datum een nieuw vraagtype in het examen voorgelegd. Daarmee is in augustus bij de examencentra in Rijswijk en Zwolle al proefgedraaid. Lees verder...

Smartphone: afleider nummer één onder jongeren

Te hard rijden, bellen achter het stuur en parkeren op een plek waar dat niet mag. De top overtredingen van Nederlandse automobilisten, dit blijkt uit onderzoek van de ANWB. Maar liefst 88 procent geeft toe weleens een overtreding te begaan. 65-plussers maken de meeste en meest diverse overtredingen, hoewel hardrijders in elke leeftijdscategorie voorkomen. Lees verder...

Theorie-examen

Vóórdat je praktijkexamen voor de personenauto kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto.

Als je daarvoor slaagt ontvang je na afloop een uitslagformulier. Het resultaat van het examen wordt via de elektronische weg vastgelegd en is precies een jaar geldig.
Als je zakt, krijg je een uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet hebt beantwoord. Zo weet je waar je voor het volgende examen extra op moet studeren.


Je kunt theorie-examen doen als je 16 jaar of ouder bent. Na het behalen van je theorie-examen blijft dit 1,5 jaar geldig.

Het huidige theorie-examen bestaat uit 65 vragen: ja/nee-vragen, meerkeuzevragen en open vragen. Je moet minimaal 13 vragen goed beantwoorden van de gevaarherkenningsvragen en 35 vragen goed beantwoorden over de verkeersregels, het verkeersinzicht en de risico's. De vragen worden mondeling gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt de vragen ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.