Laatste Nieuwtjes

CBR verwacht grote drukte bij rijexamens tot 2017

Tot 2017 zal de drukte bij de rijexamens zich voortzetten volgens het CBR. Er worden daarom volop examinatoren geworven. Het is de bedoeling om er dit jaar 64 nieuwelingen bij te krijgen. Ondertussen is de helft hiervan al in dienst getreden. Voor volgend jaar is het CBR op zoek naar hetzelfde aantal nieuwe examinatoren. Lees verder...

Sleepvragen vanaf 7 november in theorie-examen

Vanaf 7 november wordt een klein deel van het theorie-examen voor auto, motor en bromfiets vernieuwd. De kandidaten krijgen vanaf die datum een nieuw vraagtype in het examen voorgelegd. Daarmee is in augustus bij de examencentra in Rijswijk en Zwolle al proefgedraaid. Lees verder...

Smartphone: afleider nummer één onder jongeren

Te hard rijden, bellen achter het stuur en parkeren op een plek waar dat niet mag. De top overtredingen van Nederlandse automobilisten, dit blijkt uit onderzoek van de ANWB. Maar liefst 88 procent geeft toe weleens een overtreding te begaan. 65-plussers maken de meeste en meest diverse overtredingen, hoewel hardrijders in elke leeftijdscategorie voorkomen. Lees verder...

CBR verwacht grote drukte bij rijexamens tot 2017

Tot 2017 zal de drukte bij de rijexamens zich voortzetten volgens het CBR. Er worden daarom volop examinatoren geworven. Het is de bedoeling om er dit jaar 64 nieuwelingen bij te krijgen. Ondertussen is de helft hiervan al in dienst getreden. Voor volgend jaar is het CBR op zoek naar hetzelfde aantal nieuwe examinatoren.


Grote vraag

Door de populariteit van 2toDrive en de aantrekkende economie, heeft het CBR dit jaar maar liefst 10.000 praktijkexamens meer af te nemen dan op basis van het prognosemodel te verwachten viel. Naast de werving van nieuwe examinatoren wordt er, door de grote vraag naar examens, dan ook veel extra gewerkt door de examinatoren.

Ook neemt het aantal twintigplussers toe die hun auto-rijopleiding niet langer uit willen stellen door de positieve economische ontwikkelingen. Het percentage 17-jarigen dat praktijkexamen personenauto doet, stijgt daarnaast van 25,7% in 2015 naar zo’n 26,4% in 2016. Het aantal beroepsexamens stijgt waarschijnlijk met 15 tot 20% ten opzichte van de begroting van 2016.

Reserveringstermijn

Sinds maart wordt op verschillende plekken de maximale reserveringstermijn van zeven weken overschreden. Er wordt daarbij gekeken naar de huidige week tot de eerste week met nog minimaal 5% beschikbare examenplekken. Het kan dan ook voorkomen dat er op de korte termijn nog een paar open examenplekken beschikbaar zijn.

De reserveringstermijnen zijn per examencentrum voor iedereen te vinden op de website van het CBR. De termijnen worden uitgedrukt in weekgemiddelden om het beeld zo betrouwbaar mogelijk te maken. De website kan ons als rijinstructeur helpen om aan leerlingen uit te leggen waarom het reserveren van het examen zo lang duurt.

Een rijschoolhouder ziet bij het maken van een reservering meer informatie zoals de reserveringstermijn van dat moment. Afhankelijk van vraag en aanbod schommelen deze reserveringstermijnen. Het CBR houdt deze beweging goed in de gaten en zet waar mogelijk extra capaciteit in op drukke momenten. De drukte bij een examencentrum kan opgevangen worden door examinatoren van centra over te laten komen waar het op dat moment rustiger is.